TÊN MIỀN THƯƠNG HIỆU

Bằng việc đăng ký tên miền thương hiệu tại Bignet Solutions


.com
250.000đ
.net
250.000đ
.vn
780.000đ
.com.vn
680.000đ

Đăng ký bảo vệ thương hiệu

Thương hiệu trên Internet cho phép doanh nghiệp giải phóng toàn bộ tiềm năng phát triển.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Bảng giá tên miền theo quy định Việt Nam và Quốc tế

Tên miềnLệ phí đăng ký (*) Không chịu thuế (1)Phí duy trì (*)Không chịu thuế (2)Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Chưa bao gồm vat 10% (3)Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Chưa bao gồm vat 10% (4)Tổng số tiền năm đầu (1 + 2 + 3) + 3 * 10%Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (2 + 4) + 4 * 10%
.vn

200,000đ350,000đ200,000đ100,000đ770,000đ
660,000đ
460,000đ
.com.vn

200,000đ250,000đ200,000đ100,000đ670,000đ
560,000đ
360,000đ
.edu.vn

120,000đ150,000đ200,000đ100,000đ490,000đ
380,000đ
260,000đ
.org.vn120,000đ150,000đ200,000đ100,000đ490,000đ260,000đ
.net.vn200,000đ250,000đ200,000đ100,000đ670,000đ360,000đ
.name.vn30,000đ18,000đ20,000đ20,000đ82,000đ40,000đ
.gov.vn120,000đ150,000đ200,000đ100,000đ490,000đ260,000đ
.info.vn120,000đ150,000đ200,000đ100,000đ490,000đ260,000đ
.pro.vn120,000đ150,000đ200,000đ100,000đ490,000đ260,000đ
.biz.vn200,000đ250,000đ200,000đ100,000đ670,000đ360,000đ
.vn có 1 ký tự ?
200,000đ40,000,000đ200,000đ100,000đ40,420,000đ40,110,000đ
.vn có 2 ký tự ?
200,000đ10,000,000đ200,000đ100,000đ10,420,000đ10,110,000đ
Tên miền Tiếng Việt ?
Miễn phí20,000đ20,000đ20,000đ42,000đ42,000đ
Tên miền theo địa lý ?
120,000đ150,000đ200,000đ100,000đ490,000đ260,000đ