Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Bignet ( sau đây xin được gọi là “Bignet” hoặc “Chúng tôi” tùy theo các trường hợp được nhắc đến ) xin gửi đến Quý Khách Hàng ( “Quý Khách Hàng”, “Bạn”, “Người sử dụng” được xem là các Cá Nhân hoặc cá nhân đại diện Công Ty đang sử dụng dịch vụ tại Bignet hoặc các vấn đề liên quan với Bignet được đề cập với một trong những tên gọi trên tùy theo ngữ cảnh ) với các thông tin sau đây được xem như điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ tại Bignet.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng cách sử dụng dịch vụ tại Bignet đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản sử dụng chung và các điều khoản đi kèm được liệt kê cụ thể trong văn bản thông tin này.

Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ.

– Chúng tôi hoàn toàn có quyền khóa hoặc thực hiện việc từ chối phục vụ nếu Quý Khách Hàng vi phạm nghiêm trọng tại một trong những các điều được liệt kê sau :
+ Sử dụng dịch vụ tại Bignet để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm luật an ninh mạng của Nhà Nước CHXNCN Việt Nam hoặc các quy định quốc tế đã và đang được áp dụng tại phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
+ Sử dụng dịch vụ lưu trữ để chứa hoặc truyền bá các ấn phẩm đồi trụy, phát tán các thông tin chống hoặc lật đổ chính quyền Nhà Nước CHXHCN Việt Nam, các thông tin ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục Việt Nam.
+ Sử dụng dịch vụ lưu trữ với mục đích lạm dụng tài nguyên máy chủ để phát tán Email Spam, thư quảng bá hoặc các công cụ spam với lưu lượng lớn gây ảnh hưởng tới độ uy tín trên các dịch vụ của Bignet.
+ Sử dụng dịch vụ tại Bignet gây phát tán và lưu trữ các loại mã độc nhằm mục đích tấn công website khác, hoặc mục đích phá hoại hệ thống của Bignet như Botnet, DDoS, Malware, Virus, Phishing. Bao gồm trường hợp website chứa mã độc hay các dữ liệu lưu trữ có chứa mã độc.
+ Sử dụng dịch vụ lưu trữ các nội dung vi phạm bản quyền & quyền tác giả.

Chúng tôi khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không tải lên và/hoặc sử dụng các mã nguồn dưới đây:

  • Mã nguồn leech files (Rapidleech, transload…).
  • Mã nguồn ddos (xflash, ddos…).
  • Mã nguồn Bomb mail, spam email.
  • Mã nguồn liên quan đến ăn cắp thông tin credit card.
  • Mã nguồn hoặc liên kết đến các site scam,phishing.
  • Mã nguồn có khả năng tấn công, khai thác lỗi như r57, c99, webshell …
  • Tools Traffic Exchange, BOT TRAFFIC

Trách Nhiệm Và Thực Hiện Trách Nhiệm.

– Trách nhiệm của người dùng:
+ Mọi thông tin và dữ liệu khách hàng tải lên website hoặc sử dụng lưu trữ đều thuộc về phần trách nhiệm của khách hàng và phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu có tranh chấp, khiếu nại.
+ Đối với các thông tin truy cập dữ liệu được Bignet cung cấp, khách hàng cần có trách nhiệm tự bảo mật thông tin truy cập dữ liệu. Trong trường hợp nghi ngờ rằng thông tin tài khoản đã bị lộ, quý khách vui lòng thông báo ngay lập tức đến phòng kỹ thuật để được hỗ trợ xử lí.
+ Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật hệ thống website hoặc bất cứ vấn đề dữ liệu hoạt động trên website và tự chịu trách nhiệm nếu có trường hợp thất thoát dữ liệu hoặc có thiệt hại do sự chủ quan hoặc lỗ hổng trong công tác quản lý dữ liệu của khách hàng.
+ Khách hàng cần đảm bảo được rằng các thông tin mà quý khách cung cấp cho Bignet là đúng sự thật như : CMND, GPLX, Hộ chiếu, Số điện thoại v.v – các thông tin này sẽ được sử dụng để xác thực thông tin của quý khách trong trường hợp có tranh chấp xảy ra.
– Lưu ý : Toàn bộ nhân viên và bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Bignet không sử dụng và không có thẩm quyền để sử dụng thông tin dữ liệu của quý khách nếu các yêu cầu thực hiện chưa được sự cấp phép truy cập từ phía khách hàng, Chúng tôi đảm bảo các dữ liệu của quý khách sẽ không được sao chép và sử dụng với bất kì mục đích nào khác khi chưa có các yêu cầu hỗ trợ hoặc các yêu cầu liên quan trong quá trình duy trì dịch vụ trên hệ thống. Trường hợp hỗ trợ liên quan đến dữ liệu của khách hàng, chúng tôi ưu tiên các yêu cầu hỗ trợ thông qua Hệ thống Tickets và có xác minh giữa người dùng và Bignet trước các thao tác có thể gây ảnh hưởng tới dữ liệu.
– Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ:
+ Cung cấp đủ và đúng với các thông tin gói dịch vụ đã được thanh toán được liệt kê tại website của Bignet.
+ Bignet có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng xuyên suốt trong khoảng thời gian hiệu lực đã thanh toán của gói dịch vụ, trường hợp phạm vi còn của dữ liệu trên hệ thống tại Bignet vẫn sẽ hỗ trợ với các việc lấy dữ liệu hoặc khôi phục duy trì tiếp dịch vụ.
+ Thông tin đến cho khách hàng khi có sự cố hoặc các vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến cho khách hàng.

Khóa Hoặc Tạm Ngưng Dịch Vụ Đang Cung Cấp.

Chúng tôi có đủ thẩm quyền để khóa dịch vụ của quý khách mà không cần thông báo trước sau khi đã thực hiện việc gửi Email thông báo cụ thể lý do khóa dịch vụ cho quý khách khi :
+ Dịch vụ đang cung cấp đã quá hạn 7 ngày kể từ ngày hết thời gian khả dụng của dịch vụ.
+ Dịch vụ của quý khách vi phạm một trong những nguyên tắc về điều tại Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ.
+ Dịch vụ của quý khách có trạng thái nguy hiểm như : bị khai thác, bị lạm dụng hoặc sử dụng tài nguyên vượt ra ngoài phạm vi đã được cấp do cố ý hoặc không cố ý.

Quy Định Thỏa Thuận Sử Dụng Hosting.

– Đối với dịch vụ Hosting chất lượng cao được cung cấp tại Bignet được cam kết và sử dụng gồm:
+ Cam kết tính sẵn sàng : chúng tôi cam kết tính sẵn sàng của hệ thống là 99,9% theo như Cam kết chất lượng dịch vụ được liệt kê.
+ Cam kết hỗ trợ dịch vụ : trong quá trình sử dụng dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật luôn được đi kèm và hỗ trợ liên tục, các hỗ trợ liên quan đến việc sử dụng hoặc các lỗi xuất phát từ hệ thống của Bignet (nếu có), không bao gồm hỗ trợ liên quan đến mã nguồn / website của quý khách đang hoạt động.
+ Sao lưu dữ liệu : Dữ liệu của khách hàng khi sử dụng sẽ được sao lưu 07 ngày/lần, dữ liệu sao lưu sẽ được lưu trữ tại máy chủ chuyên dụng của Bignet và không chiếm tài nguyên trên gói dịch vụ của khách hàng, quý khách có thể gửi yêu cầu lấy dữ liệu hoặc có thể tự thao tác lấy dữ liệu sao lưu bất cứ lúc nào.
+ Thông số tài nguyên sử dụng : khi đăng ký dịch vụ và sử dụng, khách hàng sẽ được cung cấp đảm bảo 100% dung lượng và tài nguyên trên gói dịch vụ đã được liệt kê thông tin rõ tại trang đăng ký dịch vụ.

– Giới hạn và sử dụng tài nguyên dịch vụ:
Một số tài nguyên khi sử dụng sẽ được giới hạn nhằm đảm bảo các tài nguyên đã được cố định tránh trường hợp vượt quá sử dụng gây lạm dụng tài nguyên gồm :

+ CPU: Tỷ lệ sử dụng phần trăm được sử dụng tối đa dựa trên tổng số lượng CPU được cấp cho khách hàng. Khi khách hàng sử dụng CPU quá giới hạn cho phép thì các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn và website của khách hàng có thể sẽ được trả về lỗi 503 hoặc 500.
+ Physical Memory: Dung lượng bộ nhớ (RAM) cho phép của gói host. Khi khách hàng sử dụng Physical Memory quá giới hạn cho phép thì các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn và website của khách hàng có thể sẽ được trả về lỗi 503 hoặc 500
+ I/O: Tốc độ đọc và ghi tối đa cho phép của gói host.
+ Current Connections: Số lượng kết nối đồng thời tối đa được phép sử dụng trên LiteSpeed Webserver. Nếu vượt quá số lượng kết nối thì các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn.
+ Number of Processes: Số lượng tiến trình tối đa được phép cho từng gói host, nếu số lượng tiến trình vượt quá mức cho phép các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn và website khách hàng có thể sẽ được trả về lỗi 503 hoặc 500.
+ MySQL CPU: Tỷ lệ phần trăm được sử dụng tối đa dựa trên một core của CPU dành riêng cho dịch vụ MySQL.

– Dung lượng tải lên cho phép của MySQL Database.
Đối với việc sử dụng hiệu quả tại Bignet, MySQL Database được giới hạn không vượt quá 1GB trên mỗi gói dịch vụ. Trường hợp website hoặc hệ thống của quý khách có dung lượng lớn hơn có thể tham khảo đến dịch vụ Cloud VPS hoặc dịch vụ máy chủ riêng tại Bignet để phù hợp hơn trong quá trình sử dụng và vận hành dữ liệu của mình.

Toàn bộ hệ thống Cloud Hosting tại Bignet tích hợp công nghệ detect và xử lý file mã độc của Imunify360. Đây là hệ thống phát hiện và phòng chống mã độc, ddos hiệu quả tiên tiến nhất hiện tại, với IA tìm kiếm và xử lý mã độc, kèm theo đó là kho dữ liệu từ khắp các server trên thế giới.

Hệ thống hosting sẽ tiến hành scan mã độc vào ban đêm và khi Imunify360 phát hiện mã độc trên file mã nguồn, Imunify360 sẽ bóc tác tự độc khỏi file mã nguồn, nếu như file đó là file độc hại sẽ tiến hành đưa file mã độc vào hệ thống các ly trong 14 ngày.

Trong thời gian gian này quý khách có thể restore file bị cách ly từ tính năng Imuify360 để website có thể hoạt động lại trong trường hợp website không hoạt động  do Imunify360 cách ly. Sau 14 ngày cách ly, Imunify360 sẽ tự động xóa các file trên khỏi hệ thống.

Quý khách sẽ có thời gian xử lý trong 14 ngày cách ly file của Imunify360. Chúng tôi sẽ không đảm bảo dữ liệu hay backup nếu như  file chứa mã độc bị Imunify360 xóa sau 14 ngày cách ly.

Cảm ơn bạn đã đánh giá